Hài Trấn Thành “Cây cầu dừa”

Tiểu phẩm hài “Cây cầu dừa” với sự góp mặt của danh hài Trấn Thành và Anh Đức sẽ đem lại cho bạn nhiều tiếng cười.

Nguồn: Youtube

Tags: , ,